Account Manager - lön

Nedan kan du se en sammanställning av hur mycket en account manager får i lön. Vill du veta löner för butikssäljare eller innesäljare kan du läsa mer om det på respektive sida.

Vad kan en account manager begära i lön?

Summeringen av löner för account manager är i genomsnitt över hela landet och vad man kan begära. Lönen varierar mycket mellan de olika branscherna.

Vad tjänar en account manager?

En medellön för en account manager brukar ligga på 42500 kr. Lönen varierar beroende på vart i landet du arbetar och vad man har för provision. Nedan får du en mer utförlig lönestatistik över hela landet.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 44,200 kr 39,900 kr 44,200 kr
Stockholm
Stockholm 46,900 kr 35,800 kr 46,900 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 42,100 kr 43,900 kr 42,100 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 41,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 43,200 kr 46,000 kr 43,200 kr
Västsverige
Västsverige 42,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 41,400 kr 42,500 kr 41,400 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 46,400 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 41,100 kr - -

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 42,500 kr 37,200 kr 42,500 kr
Stockholm
Stockholm 45,400 kr 32,800 kr 45,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 39,400 kr 43,100 kr 39,400 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 39,800 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 39,700 kr 44,700 kr 39,700 kr
Västsverige
Västsverige 42,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 43,600 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 39,600 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 38,600 kr - -

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 43,800 kr 37,200 kr 43,800 kr
Stockholm
Stockholm 49,100 kr 34,100 kr 49,100 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 41,100 kr 45,100 kr 41,100 kr
Sydsverige
Sydsverige 42,300 kr 41,300 kr 42,300 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 38,300 kr - -
Västsverige
Västsverige 42,600 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 40,300 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 34,800 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 36,500 kr - -

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 42,600 kr 35,600 kr 42,600 kr
Stockholm
Stockholm 45,300 kr 33,600 kr 45,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 40,000 kr 38,500 kr 40,000 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 40,100 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 43,400 kr 43,700 kr 43,400 kr
Västsverige
Västsverige 41,800 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,600 kr 29,500 kr 37,600 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 38,500 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 34,600 kr 27,200 kr 34,700 kr

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 42,500 kr 34,600 kr 42,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 38,100 kr 40,000 kr 38,100 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 39,200 kr - -
Västsverige
Västsverige 40,900 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 44,100 kr 41,500 kr 44,100 kr
Stockholm
Stockholm 46,600 kr 32,100 kr 46,700 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 36,900 kr 28,300 kr 36,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 38,600 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 34,600 kr 25,600 kr 34,600 kr

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 41,000 kr 34,200 kr 41,000 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 36,800 kr 37,900 kr 36,800 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 38,300 kr - -
Västsverige
Västsverige 39,300 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 40,400 kr 40,200 kr 40,400 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,600 kr 27,500 kr 37,600 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 36,900 kr - -
Övre Norrland
Övre Norrland 38,800 kr - -
Stockholm
Stockholm 45,200 kr 32,200 kr 45,200 kr

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 39,500 kr 33,400 kr 39,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 37,400 kr 34,700 kr 37,400 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 36,400 kr - -
Västsverige
Västsverige 39,400 kr - -
Sydsverige
Sydsverige 39,900 kr 39,600 kr 39,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 37,100 kr - -
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 37,500 kr 26,700 kr 37,500 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 36,500 kr - -
Stockholm
Stockholm 41,400 kr 31,800 kr 41,400 kr