Inför intervjun

Oavsett om du är helt ny på arbetsmarknaden eller har arbetslivserfarenhet sedan tidigare kan det kännas nervöst att gå på intervju. Men kom ihåg att en inbjudan till en intervju är ett bevis på att du är intressant för tjänsten. Här ger vi dig tips på hur du förbereder dig på bästa sätt inför din intervju.

Läs på inför intervjun

Klä dig för jobbintervju

Förbered svar på de vanligaste intervjufrågorna

Intervjun är en chans för dig att ta reda på mer om tjänsten och visa rekryteraren varför du är rätt för den. Förbered frågor som du vill ställa, och förbered dig på de frågor som rekryteraren kan komma att ställa till dig.

Kompetensbaserade frågor

De allra flesta frågor som du kommer få inleds med”Berätta om en situation där du…, Ge ett exempel på ett tillfälle…”. Syftet med dessa typer av frågor är att vi ska förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev. Det är viktigt att du kommer med så konkreta exempel som möjligt. Undvik därför svar som "Det händer varje dag…”.

Exempel:

Berätta om ett tillfälle när du tagit extra stort ansvar
Det kan vara både enskilt ansvar men även i samarbeten med andra, exempelvis projektarbeten i skolan eller på tidigare arbetsplatser. Berätta även hur du ser på ansvarstagande. Triggas du av mycket ansvar, vill du ha mycket ansvar direkt eller växa med rollen och ansvaret?

Berätta om senaste gången du insåg att något du ansvarade för inte blev lyckat
Berätta om händelsen och vad det var som hände. Tänk på att ett eventuellt misstag inte behöver vara en stor dramatisk händelse – huvudsaken är de lärdomar du fick och om det har förändrat eller påverkat dig som person.

Vanliga intervjufrågor

1. Berätta om dig själv
Tänk igenom i förväg vad som är relevant för den som intervjuar dig att få veta. Fokusera på att berätta om de saker som är relevanta för tjänsten du söker. Tänk på att beskriva dig själv så kärnfullt som möjligt med fokus på dig som person och de karriärval och utbildningsval du gjort.

2. Varför sökte du den här tjänsten?
En vanlig fråga under anställningsintervju är: Vad var det som fångade ditt intresse för tjänsten? Lät arbetsuppgifterna roliga, ser du en möjlighet att utvecklas och lära dig något nytt, eller har du kanske ett specifikt intresse för just det här företaget? Tänk igenom vad det var som fångade ditt intresse och försök förmedla det till rekryteraren.

3. Varför är just du rätt för tjänsten?
Detta är kanske den allra viktigaste frågan du kommer få under din intervju. Oavsett om det är ett extrajobb eller ett heltidsjobb du söker behöver du kunna motivera varför du är rätt för tjänsten. Det kan vara personliga egenskaper, kompetens eller erfarenhet – det viktiga är att du tydligt berättar vad företaget vinner på att välja just dig. Utöver det kan du lyfta på vilket sätt du skulle motiveras av tjänsten och på så vis göra ett bra jobb.

4. På vilket sätt är du bra på att samarbeta?
Vi har alla erfarenhet av samarbete – från skolan eller från tidigare arbeten. Ge exempel på ett bra samarbete, berätta vad som var bra och försök vara så specifik som möjligt. Berätta också vilken din roll var, vilken roll du brukar ta i en grupp och hur det hjälper gruppen framåt. I anslutning till den här frågan kan du även få resonera kring huruvida du helst arbetar enskilt eller i grupp. Fundera på vad du tycker är för- och nackdelarna med de båda arbetssätten och varför du föredrar det ena framför det andra.

5. På vilket sätt hanterar du stress?
För att rekryteraren ska kunna skapa sig en sanningsenlig bild är det viktigt att du är konkret. Återberätta om en situation du befunnit dig i som har varit stressig. Vad hände och hur hanterade du det? Försök att vara tydlig när du beskriver hur du känner dig när du blir stressad och hur du upplever stress.

6. Vilka är dina styrkor?
Intervjufrågor som handlar om dina styrkor är vanliga. Fokusera på att lyfta egenskaper som är relevanta för tjänsten du söker, men framhäv även dina goda egenskaper i allmänhet. Berätta till exempel om feedback du har fått från tidigare arbetskollegor. Ett bra sätt att ge tyngd åt det du säger under din anställningsintervju är att ge konkreta exempel som visar på hur dessa styrkor har kommit till uttryck.

7. Vad behöver du utveckla hos dig själv?
Här är det viktigt att du är ärlig och ödmjuk inför dina svagheter – vi har alla utvecklingspotential. Berätta även hur du arbetar med att förbättra och utveckla dig själv inom dina svaga områden. Ett annat sätt att resonera kring dina svagheter är att fokusera på en personlig egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet. Lyfter du exempelvis att du är en viljestark person kan det kopplas till en rad positiva förmågor; att du är modig, vågar stå för din åsikt och driva igenom dina förslag. Den andra sidan av myntet skulle däremot kunna vara att du har svårt att kompromissa, vilket du i intervjun kan resonera kring.

8. Vilka är dina styrkor?
Intervjufrågor som handlar om dina styrkor är vanliga. Fokusera på att lyfta egenskaper som är relevanta för tjänsten du söker, men framhäv även dina goda egenskaper i allmänhet. Berätta till exempel om feedback du har fått från tidigare arbetskollegor. Ett bra sätt att ge tyngd åt det du säger under din anställningsintervju är att ge konkreta exempel som visar på hur dessa styrkor har kommit till uttryck.

9. Vad behöver du utveckla hos dig själv?
Här är det viktigt att du är ärlig och ödmjuk inför dina svagheter – vi har alla utvecklingspotential. Berätta även hur du arbetar med att förbättra och utveckla dig själv inom dina svaga områden. Ett annat sätt att resonera kring dina svagheter är att fokusera på en personlig egenskap som både kan ses som en styrka och en svaghet. Lyfter du exempelvis att du är en viljestark person kan det kopplas till en rad positiva förmågor; att du är modig, vågar stå för din åsikt och driva igenom dina förslag. Den andra sidan av myntet skulle däremot kunna vara att du har svårt att kompromissa, vilket du i intervjun kan resonera kring.

Tips på hur man svarar på svåra frågor

“Varför ska vi anställa dig?”

Vi önskar dig stort lycka till på din intervju!